Supported Employment

team

DGO Personeelsdiensten heeft  sinds 2013 de methodiek:

Supported Employement  geïmplementeerd

als “vernieuwende” werkwijze binnen haar organisatie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking

Supported Employment is letterlijk ‘begeleid werken’. Het gaat meer bepaald om betaald werk op een geïntegreerde werkplek met blijvende ondersteuning voor mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt. Betaald werk voor individuen betekent dezelfde betaling voor hetzelfde werk als personen zonder beperking ontvangen (WASE).

De methodiek was oorspronkelijk bedoeld om mensen met een verstandelijke handicap aan werk op de reguliere arbeidsmarkt te helpen. Supported Employment wordt nu toegepast voor mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke of psychische handicap of mensen met een sociale problematiek. Het is kortom een methodiek voor iedereen die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

De methodiek ontstond eind jaren zeventig in de Verenigde Staten als alternatief voor de traditionele tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een handicap zoals beschutte werkplaatsen en dagcentra. De definitie van WASE: “Supported employment can be characterized as paid work in integrated work settings with ongoing support for individuals with disabilities in the open labour market. Paid work for individuals means the same payment for the same work as for workers without disabilities”.

Enkele kernelementen: (Heylen & Bollens 2007):

  • Het gaat om werk op de concurrentiele arbeidsmarkt. Dus ook andere kandidaten kunnen op de betreffende vacatures solliciteren. Vandaar ook dat dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden gelden.
  • De medewerkers gaan aan de slag te midden van collega’s zonder handicap, wat tevens een sociale integratie nastreeft.
  • Ongeacht de aard of de ernst van de beperking, krijgt iedereen – die de ondersteuning van supported employment nodig heeft om een job te krijgen en behouden – de mogelijkheid om te werken in het kader van supported employment.

De bedoeling is om mensen met beperkingen te ondersteunen bij het vinden en het behouden van een werk in het normaal economisch circuit. WASE staat voor ‘World Association of Supported Employment’. Dit is een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en de verspreiding van de methodiek. WASE heeft een handboek geschreven ‘Handbook Supported Employment’, dat 9 stappen in de methodiek onderscheidt:

  • Intake en assessment: In deze fase komt bijvoorbeeld aan bod waarom wil iemand een job, wat de droomjob is en hoe het zit met sociale en technische vaardigheden.
  • Job finding: De begeleiders zoeken op de arbeidsmarkt naar een job die past bij de medewerker.
  • Job analysis: De begeleiders vergaren diepgaande informatie over de takenpakketten en de werkplek bij de toekomstige reguliere werkgever.
  • Job matching: De begeleiders vergelijken de job analysis (taakinhoud) met het assessment(capaciteiten en interesses).
  • Job (re)design: In samenwerking met de arbeidsanalist/ergotherapeut zullen de begeleiders de kloof trachten te dichten tussen de vereiste taakinhoud en de capaciteiten van de werknemer.
  • Introductie op de werkplek. (Jobcoaching)
  • Training on the job / SEM-begeleiding: De begeleiders voorzien training on the job en andere vormen van begeleiding.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!