Reintegratie 2e spoor

DGO personeelsdiensten 2e spoor trajectenIndien u door ziekte momenteel ( gedeeltelijk) niet meer kunt werken binnen uw huidige functie en er geen alternatieve mogelijkheden voor u zijn binnen de organisatie dan zult u samen met uw werkgever om de tafel moeten: Hoe nu verder?

De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat u en uw werkgever bij langdurig verzuim er alles aan moeten doen passend werk te vinden.  In eerste instantie wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen de organisatie ( 1e spoor) maar indien er geen mogelijkheden zijn zal buiten de eigen organisatie gezocht moeten gaan worden naar passend werk. Het zo genaamde  2e spoor traject.

Samen met uw werkgever gaat u op zoek naar de beste begeleiding dat is toegesneden op uw specifieke situatie. DGO verzorgt 2e spoortrajecten op maat waar zowel het belang van de werknemer als de werkgever voor op staat.

Wij hebben ruime ervaring met 2e spoortrajecten voor individuele medewerkers. Dat maakt ons een gedegen sparringpartner voor werknemers die door ziekte afscheid moeten nemen van hun vertrouwde baan. Ons 2e spoorprogramma is efficiënt en doelgericht. Wij beschikken over een groot netwerk van bedrijven in diverse sectoren. Bovendien plaatst DGO  ruim 75% van de werknemers binnen de afgesproken trajectperiode in een nieuwe baan.

Werkwijze en invulling van het traject

Ieder traject begint met  1 of meerdere  intake gesprekken op een van onze locaties of zelfs bij u thuis. De bevindingen vanuit deze gesprekken worden vertaalt naar een Plan van aanpak. Dit plan is de leidraad voor het verdere verloop van uw traject.

Tijdens de intakegesprekken maken we concrete werkafspraken. U krijgt op basis van de intake een eigen Plan van Aanpak met daarin een persoonlijke traject. Dit is doorgaans een combinatie van individuele gesprekken, intensieve sollicitatiebegeleiding en jobhunting. Bij DGO word je gecoacht door specialisten met jarenlange ervaring. Hun expertise, kennis. levenservaring en uitgebreide netwerk geven je een flinke voorsprong op de arbeidsmarkt. Onze coaches kennen de criteria van personeelsfunctionarissen en recruiters en weten precies welke strategie je moet hanteren om met succes te solliciteren. Ieder 2e spoort traject kent 3 fases;

             Intake , oriëntatie en  onderzoekfase

             Bemiddeling, coaching en jobhunt fase

             Nazorg tijdens het nieuwe dienstverband