Voor werkgevers

DGO jobhunters_WerkgeversLangdurige ziekte of een handicap, reorganisaties, saneringen en fusies kunnen redenen zijn om afscheid te nemen van uw werknemer(s).

Voor u als werkgever een dubbel gevoel. Enerzijds speelt de menselijke problematiek en anderzijds is het directe gevolg van uitval van uw medewerker negatief voor de voortgang van uw bedrijfsactiviteiten. Voor de werknemer betekent het een periode van afscheid nemen van een vertrouwde baan en werkgever. Dit proces vergt aandacht en goede begeleiding.

DGO ontwikkelt 2e spoortrajecten en outplacementtrajecten op maat. Van universitair tot ongeschoold, van medewerker tot leidinggevende. Uitgangspunt van een succesvol traject is dat werknemer en werkgever overeengekomen zijn dat afscheid nemen van elkaar de beste oplossing is.

Onze trajecten staan in het teken van de toekomst: een nieuwe kans en het loslaten van het oude. Daarbij denkt DGO niet in producten, maar in oplossingen en mogelijkheden waardoor vanzelf maatwerk ontstaat. Het doel van een outplacementtraject of 2e spoortraject is de werknemer zo snel mogelijk aan een nieuwe en passende baan te helpen.

DGO heeft ervaren dat een transparantie, een eenduidige en gezamenlijke aanpak, een hoge contactfrequentie en korte lijnen zeer bevorderend werken voor een succesvolle re-integratie van uw medewerker(s)

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!