Reintegratie 2e spoor

DGO personeelsdiensten 2e spoor trajectenDe Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verlangt dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. DGO kan helpen bij het zoeken en vinden van passend werk buiten de eigen organisatie.

Als uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, doet u er als werkgever veel aan om hem of haar weer volledig aan de slag te krijgen. In de oude functie of in een andere functie binnen uw organisatie die beter geschikt is ( 1e spoor). Dat is niet altijd mogelijk. In sommige gevallen zijn de oude werkzaamheden niet meer goed uit te voeren en is er binnen de organisatie geen alternatieve functie die beter bij de medewerker past. Dan begint het tweede spoor van de re-integratie, gericht op ander passend werk buiten de organisatie.

Wij  gaan er vanuit dat het voor de medewerker en de werkgever van even groot belang is dat het traject slaagt en de medewerker een andere passende baan vindt . Daarom beginnen we ieder traject met een driegesprek tussen werkgever, medewerker en werkadviseur. Zodat vooraf wensen, verwachtingen en mogelijkheden duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin alle bevindingen, mogelijkheden en verwachte resultaten worden vastgelegd.

DGO heeft een compleet re-integratieprogramma ontwikkelt voor outplacement en re-integratie 2e spoor, met diverse modules en instrumenten waarmee we mensen succesvol weer aan het werk helpen. Het programma is beschikbaar voor medewerkers vanuit alle branches en met alle opleidingsniveaus. De basis van het re-integratieprogramma is een assessment en een empowerment training. Dit is een intensieve en actieve training van zes tot acht weken, die als belangrijkste doel heeft medewerkers eigen inzicht, kracht en vertrouwen te geven. De training kan individueel en in groepsverband worden gevolgd. Vervolgens wordt iedere medewerker individueel begeleid en bemiddeld door de werkadviseur bij het verkrijgen van een nieuwe baan.

Het resultaat
Onze resultaten met re-integratie spoor 2 zijn goed. 70% van de medewerkers heeft binnen 6 maanden een andere baan. 85% binnen een jaar.

Voorkom loondoorbetaling
Wij bieden u voorafgaand aan een 2e spoortraject de “poortwachterscheck” aan . Dit is een onderzoek dat gericht is op het gehele Poortwachter traject vanaf de eerste ziekmelding tot het moment dat wij betrokken worden in het proces. Onze verzuimspecialist toetst aan de hand van een uitgebreide checklist of de beoordeling criteria die UWV hanteert voor de RIV toets (toets re-integratieverslag bij WIA keuring) zijn behaald.

Laat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u direct op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële schade beperking. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!